Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan Dik Temel Yazı Fontu Fontu Nasıl Yüklerim? Win xp kullanıyorsanız sıkıştırılmış dosya içindeki fontu C:\WINDOWS\Fonts dizinine yapıştırın. Windows 7 , 8 ve 10