4. Sınıf Kazanım Değerlendirme Sınavı 1 Pdf + Word

Değerlendirmede 26 soru mevcuttur. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgilerden beşer, Din Kültürü ve İngilizceden üçer soru mevcuttur.

Türkçe;  Okuma anlama, mecaz anlam, deyimler, eş anlam, ünlem kullanımı

Matematik; Toplama işleminde verilmeyen değer, yüzlüğe yuvarlama, problem çözme 

Fen Bilimleri; Solunum ve dolaşım sistemi, solunum-nabız ilişkisi,  kuvvet ve etkileri, 

Sosyal Bilgiler; Milli Mücadele dönemi, Kültürel değerler, sözlü tarih çalışması, 

Din Kültürü; Besmele, selamlaşma, sevap-günah kavramı,

İngilizce; kelime bilgisi, sayılar, sınıf içi diyalog

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir