Türkçe, Matematik, Hayat bilgisi derslerini içeren 36  sorudan oluşan değerlendirme çalışmam. Çalışmanın word, pdf formatı mevcuttur. Değerlendirme ölçeği de mevcuttur. Türkçe konuları: Okuma Anlama (3 soru) Eş anlama