Sesteş kelimeleri kavramaya yönelik hazırlanmış 10 soruluk çoktan seçmeli soru. kaz, yol, dolu, kan, dal, at, çay, sal, kır, düş