4. sınıf Hareket ve Kuvvet Teması Değerlendirme Soruları Değerlendirme doğru yanlış sorular e çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Örnek: 1-) Aşağıdaki cümlelerdeki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış onlara “Y”