4. Sınıf Açılar sununun içeriği: Bir açının kenarını ve köşesini gösterme ,açıyı isimlendirme, açıyı sembolle gösterme, açıyı standart ölçe araçları ile ölçme, ölçülen açıyı sınıflandırma ( dar, geniş,