Dosya içinde saat şeklide mevcuttur.  Çıktısını alıp saat modeli oluşturabilirsiniz.