Solunum Sitemi Organları Pano Görseli. Çalışma 3 tane A4 basılacak şekilde ayarlanmıştır. Dosya içinde yazdırma görseli mevcuttur.  Yazdırma esnasında sayfa oranını %99 düşürdüğünüz 3 sayfaya sığacaktır.