Türk bilginleri hakkında çok kısa açıklamalar. Ünlü Türk büyükleri Farabi, İbni Sina, Harizmi, Ali kuşçu , Piri reis